X Congresso Latinoamericano de Queimaduras

X Congresso Latinoamericano de Queimaduras

Windsor Atlântica Hotel - Copacabana | Rio de Janeiro - RJ - Brasil | de 17 a 19 de Outubro de 2013Informe seu e-mail para visualizar os certificados.

Ingrese su dirección de correo electrónico para ver los certificados.